jaarverslagen

 
      Hieronder vindt u de jaarverslagen vanaf het jaar 2020
 
  

  

  Jaarverslag 2020

 

Bestuur:        Voorzitter:                 L. Sprong                                                        Capelle aan den IJssel

                      Secretaris:                D.A. Plandsoen                                               Capelle aan den IJssel

                      Penningmeester:    J.T. Bouman-van Cappellen                            Capelle aan den IJssel

                     Leden:                      J.M. Plandsoen-van den Heuvel                      Capelle aan den IJssel

                                                      M.C. Sprong-Spits                                           Capelle aan den IJssel

                                                      J.J. v. Vliet                                                       Piershil

                                                      W.J. Visser                                                      Goudswaard

                                                      A.J. van Leeuwen                                               Capelle aan den IJssel

                                                      F. Prins-Weggemans                                       Capelle aan den IJssel

                                                      K. Bouman sinds sept 2017                            Capelle aan den IJssel

                                                      J.M.T. v. Leeuwen-Berendsen (09/2018)      Capelle aan den IJssel

 

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN.

 

Visie:

Het doel van de Stichting is het – vanuit een Christelijke levensovertuiging – bieden van sociale en/of praktische hulp aan door de kernramp van Tsjernobyl getroffen personen in Wit-Rusland (Belarus)

 

Doel:

 De Stichting tracht  dit doel te bereiken door:

a.     Het brengen van allerhande hulpgoederen naar het getroffen gebied in het bijzonder Volkovysk, Djatlovo en Dvorets in Wit-Rusland.

b.     Het onderhouden van sociale en geestelijke contacten in Volkovysk door  het bezoeken van een Sanatorium, Revalidatiecentrum en ouders die kinderen hebben geadopteerd. Verder door het uitdelen van voedselpakketten in Dvorets bij grote gezinnen en of arme ouderen.

c.     Het, voor zover mogelijk, ondersteunen van een ziekenhuis door financiën beschikbaar te stellen voor incontinentiemateriaal voor bejaarden. (Djatlovo)

 

Vermogen:

Het vermogen van de Stichting bestaat uit het ontvangen van donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.

De Stichting werft verder gelden door eenmaal per jaar deel te nemen aan verkoop van gemaakte artikelen die ter beschikking zijn gesteld om te verkopen op een Bazaar van de kerkelijke gemeente in Capelle aan den IJssel, het verkopen van oliebollen met oudjaar en eventuele andere spontaan ontstane acties

 

Bestuur:

1.     Het bestuur bestaat uit tenminste vier leden en vier adviseurs.

2.     De bestuursleden en adviseurs ontvangen geen vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

3.     Het bestuur komt minstens viermaal per jaar bijeen. Daarvan wordt één vergadering besteed aan het jaarverslag.

 

Projecten:

            Dit houdt het volgende in:

Tweemaal per jaar in april en/of oktober maken we een humanitair transport naar Wit-Rusland. De reizen worden georganiseerd door het bestuur en de leden van het bestuur. Zij bezoeken o.a.:

 

1.     Baptistenkerken Volkovysk: Hier steunen wij de werker in het organiseren van kampen voor invaliden en jongeren in de zomermaanden.

2.     Sanatorium: Deze wordt ondersteund met te gebruiken goederen voor de jongeren die hier telkens voor een korte periode aanwezig zijn voor hun gezondheid (en immuunsysteem).

3.     Het sponsoren van gezinnen die kinderen hebben geadopteerd (Project Thuiskomst) en iedere reis worden bezocht door degenen die met het humanitaire transport naar Wit-Rusland gaan. Deze gezinnen ontvangen ook een voedselpakket gemaakt in een plaatselijke supermarkt.

4.     Eenmaal per jaar houden zij ,voor zover nodig, contact met het lokale bestuur in Volkovysk. ( burgemeester en wethouder humanitaire zaken).

5.     Eenmaal per jaar wordt er een bezoek gebracht aan een revalidatiecentrum of bejaardenzorg.

6.     Verder worden er bezoeken gebracht bij o.a. een jongeren gehandicaptensoos en een kliniek voor personen met open TBC.

7.     In Dvorets worden 130 voedselpakketten gemaakt ter waarde van ongeveer € 12,=. Deze zijn bestemd voor grote gezinnen en/of bejaarden en mensen in een armoedige situatie door de kernramp van Tsjernobyl. Deze pakketten worden in de plaatselijke supermarkt gemaakt.

8.     In Djatlovo wordt een bezoek gebracht aan het plaatselijke ziekenhuis waar we een geldelijke bijdrage leveren voor de aanschaf van incontinentiemateriaal.

Na iedere reis worden onze donateurs en degenen die ons goederen leveren geïnformeerd over het verloop en de belevenissen van de reis met een nieuwbrief die ook op de website te zien is.

 

Financiën.

Bij iedere reis wordt een begroting gemaakt voor de reis. Voor de reis huren we volkswagenbussen met aanhangers om de ontvangen goederen mee te kunnen nemen. Deze worden we voor een deel gesponsord door fa. de Koning in Capelle aan den IJssel. Deze verhuurt ons tegen een billijke prijs per reis twee Volkswagen-Cafters(voor zover beschikbaar) De aanhangers worden ons kosteloos ter beschikking  gesteld door fa. Witte de Witte en fa. de Pee.

 

Opheffing.

Bij opheffing van de Stichting zal een batig saldo worden besteed aan een gelijksoortige ANBI-instelling.

 

Publicatieverplichtingen.

De stichting publiceert haar gegevens via de website en financiële verantwoording via www.stichtingtsjerkind.com  via het ANBI-portaal.

 

 

Activiteiten:

De activiteiten van de Stichting bestaan voornamelijk uit het verzamelen van goederen (kleding, linnengoed en medische hulpmiddelen) die door donateurs, kerkelijke gemeenschappen en anderen die zich met ons werk verbonden voelen ter beschikking worden gesteld.

Een andere activiteit is het werven van gelden. Dit geschiedt door het werven van donateurs en door verkoop van gemaakte artikelen op de Bazaar van onze kerk in Capelle aan den IJssel en met open monumentendag. Soms ook in andere plaatsen bv. Piershil. Daarnaast is er dit jaar het plan opgevat een actie te houden om voedselpakketten te kunnen maken voor grote gezinnen en/of personen met een medische beperking. De actie heet: "Happen en Trappen”. Deze activiteit heeft vanwege de Covid-19 niet plaats kunnen vinden.

 

Opslag:

De goederen die wij ontvangen en/of halen worden gesorteerd in onze opslagplaats.

Voor elke reis worden de goederen in 3 of 4 sessies per reis gesorteerd en verzendklaar gemaakt.

Deze opslagplaats is ons kosteloos ter beschikking gesteld. De man waarvan we deze opslagruimte mogen gebruiken is het afgelopen jaar moeilijker ter been geworden. Hij heeft ons te kennen gegeven om uit te zien naar een vervangende ruimte. Aan het einde van het jaar hebben we de afspraak kunnen maken dat we, als deze persoon ermee stopt, wij tijdig bericht van hem ontvangen. We kunnen de ruimte dus nog even gebruiken. We zijn dan ook dringend op zoek naar een ruimte om onze goederen op te kunnen slaan en te sorteren.

 

Bezoldiging:

Het bestuur en de leden doen hun werk op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen vergoeding. De humanitaire reizen worden gedaan in een combinatie van bestuursleden en leden. Zij betalen zelf de overnachtingen en maaltijden naar en van Wit-Rusland.  De reizen die we naar Belarus maken, kunnen alleen gedaan worden dankzij de donaties van onze donateurs, door  bijzondere bijdragen van particulieren en door giften vanuit kerken. We ontvangen geen overheidssubsidie.

In Wit-Rusland hebben wij een vast logeeradres waar we mogen overnachten. (Fam. Kozel) Via de Kerk van ds. Pavel (Volkovysk) worden we met vervoer van de kerk naar onze projecten gereden. Voor de kosten die hiervoor gemaakt worden, ontvangen ds. Pavel Schliginsky en dhr. Kozel een kleine vergoeding die betaald wordt door de Stichting.

 

Vergaderingen

De Stichting is het afgelopen jaar vanwege Covid-19 slechts eenmaal bij elkaar geweest voor een vergadering. Daarnaast is regelmatig telefonisch overleg geweest over het wel of  niet doorgaan van de geplande reizen naar Wit-Rusland.

In deze vergadering is voornamelijk de bespreking van de reizen en de financiële zaken behandeld. Van elke vergadering is een verslag gemaakt.

 

 

Reizen:

In het jaar 2020 hebben we geen reizen naar Wit-Rusland kunnen maken vanwege de gesloten grenzen en het negatief reisadvies dat we hebben ontvangen om de hulpgoederen naar Wit-Rusland te kunnen brengen.

 

 

Projecten in Volkovysk.

Sanatorium: (jongeren met bot-tbc) hier worden per jaar ongeveer 1200 jongeren verzorgd in de leeftijd van 3 tot 18 jaar (iedere maand wisselt de groep van 100 kinderen).

Protalinka: dit is een kleuterschool voor kinderen met lichamelijke en/of geestelijke beperking. Hier zijn ongeveer 30 kinderen.

Revalidatiecentrum: Hier komen jongeren met een beperking om te revalideren en oefeningen te doen voor een aantal uren per dag. Van hieruit worden, door een kleine groep sociale werkers, ook kinderen thuis bezocht om te zien wat het resultaat is van behandeling en in hoeverre de thuissituatie gehandhaafd kan blijven.

Als de kinderen jarig zijn krijgen zij bezoek en een klein presentje van een medewerkster (dankzij de stichting Tsjerkind) Deze groep vrouwen werkt onder de naam Aridi. Zij bezoeken op jaarbasis ongeveer 200 kinderen. Sinds april 2014 is Aridieen zelfstandige onderneming geworden.

Jongerensoos: Hier komen jongeren in de leeftijd van 18 – 30 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking een dagdeel bij elkaar. Er komen 18 jongeren per dagdeel en er zijn 10 dagdelen. Voor deze jongeren is samen met ds. Pavel Schliginsky en de Stichting Tsjerkind een invaliden bus aangeschaft om de jongeren van en naar de soos te kunnen brengen.

Dispancer (tbc-kliniek): Hier worden voornamelijk volwassenen verpleegd. Er zijn hier ook verschillende personen met open tbc. Deze personen worden door de Stichting voor een gedeelte ondersteund. Onder andere in de vorm van een presentje met de kerst, dat weer verzorgd wordt door de kerk van ds. Pavel Schliginsky. Van een sponsor ontvangen wij mondkapjes voor het personeel van de kliniek. Aan het eind van het jaar is deze kliniek door de gemeente opgeheven.

Project Thuiskomst: Jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen verblijven worden door de kerk van ds. Pavel Schliginsky en de plaatselijke overheid bij gezinnen thuis geplaatst. In Nederland wordt voor deze kinderen een ‘sponsorouder’ gezocht die een kleine bijdrage betaalt voor het levensonderhoud van het kind.

We hebben nu een veertiental sponsorkinderen. Zij worden iedere reis bezocht.

De adoptieouders ontvangen een bedrag zolang de jongeren nog op school gaan of studeren. Zodra de jongeren op eigen benen kunnen staan stopt de sponsoring.

In Volkovysk worden de meegebrachte goederen via de Kerk van ds. Pavel Schliginsky verdeeld onder de arme gezinnen.

In de voorjaarsreis is steeds een bedrag gereserveerd voor de zomerkampen die een evangelisch karakter hebben. Er zijn 3 kampen. Eén voor kinderen van 6-12 jaar. Eén voor jongeren van 13-18 jaar en één voor invalide kinderen. Dit jaar zijn deze kampen gehouden bij de kerk. De activiteiten waren in een tent die samen met de Stichting voor dit doeleinde is aangeschaft. In de kerk van Artsiouk is één kamp voor kinderen van 6-12 jaar.

Met de najaarsreis reserveren we een bedrag voor de Kerst. De jongeren van de kerk gaan helpen, zingen en evangeliseren in de boven genoemde instanties. Hierbij worden kleine presentjes gegeven.

Vanuit de kerk van pastor Pavel Schliginsky is er een invalideprojectopgestart. Dit houdt in dat vanuit de kerk invaliden met een bus worden opgehaald en bij de kerk gebracht. Vanuit de kerk wordt er een programma gemaakt met en voor deze jongeren. Ook ontvangen zij een maaltijd. Daarnaast is er een groep vrijwilligers die met de invaliden allerlei kleine versieringen maken. De invaliden maken deze artikelen (poppen, strikjes, armbandjes, broches ect) met de vrijwilligers. Aan de Stichting is gevraagd om deze in Nederland te verkopen zodat zij als invaliden ook een bijdrage leveren aan de kosten die gemaakt worden. Aan het eind van de middag worden zij weer thuisgebracht. Zo komen zij uit hun isolement, en voelen zij zich betrokken bij de gemeenschap en voor een deel nuttig. Dit Project wordt door ons ondersteund. Voor dit project wordt de bus van de kerk van ds. Pavel Schliginsky gebruikt.

 

 

Projecten in DVORETS

 

In Dvorets lopen de voornaamste kontakten via dr. Regina Karakulko. Zij was tot 2015 arts in het gezondheidscentrum (Ambulance). Zij blijft echter wel nauw betrokken met het Gezondheidscentrum van Dvorets. Dit jaar hebben we meegeholpen de houten ramen in het gezondheidscentrum te vervangen voor kunststoframen.

In overleg met dr. Karakulko en de burgemeester wordt een lijst van personen opgesteld die een voedselpakket ontvangen. Deze pakketten -130 stuks - worden gemaakt in de plaatselijke supermarkt. Daarna worden zij door ons weggebracht in Dvorets en de 10 omliggende dorpjes. In Dvorets zelf is een Gezondheidscentrum. Dit is het medisch centrum voor Dvorets en de omliggende dorpjes. Door het wegvallen van Dr. Karakulko is er een nieuwe arts gekomen die voor een periode van twee jaar hier komt werken. Daarnaast is er ook het Gezondheidscentrum in Ragotna bijgekomen. Dit is een dorpje 7 km verderop met een medisch centrum wat door het ziekenhuis in Djatlova wordt bestuurd. Het medisch centrum in Ragotna wordt beheerd door verpleegkundigen en sinds 1 september door een arts voor voorlopig een periode van één jaar. Dr. Karakulko houdt kontakten met het hoofdziekenhuis in Djatlova.

In het plaatsje Gesgaly is een bejaardenhuis, dat wij regelmatig voorzien van incontinentiemateriaal. Aan incontinentiemateriaal is in Wit-Rusland een groot gebrek, vooral in een bejaardenhuis. De verzorging hier is niet te vergelijken met die in ons land.

 

In 2017 zijn de contacten met het ziekenhuis in Djatlovo en is contact met een afdeling van het lokale Rode Kruis opgedaan. Ook hier brengen we met medewerkers van het Rode Kruis enkele voedselpakketten weg. Deze activiteiten hebben zich in 2018 uitgebreid. Vanuit het ziekenhuis in Djatlovo wordt het bejaardenhuis in Gesgaly elke reis voorzien van incontinentiemateriaal dat door de Stichting wordt  gesponsord.

 

Iedere reis bezoeken we ook een kleine huisgemeente in Novaljenja. Deze gemeente bestaat voor 95 % uit vrouwen. Zij hebben vaak financiële problemen met het onderhoud van de huisgemeente (bv. bij het vervangen van de verwarmingsketel). Hiervoor geven we een kleine bijdrage. De pastor (Alexander) heeft twee gemeenten. Eén in Djatlovo en de tweede in Novaljenja. Met pastor Alexander is de afspraak gemaakt dat een aantal dozen met kleding in Novaljenja uitgedeeld kunnen worden.  Deze worden door pastor Pavel Schliginsky vanuit Volkovysk gebracht, nadat de goederen zijn vrijgegeven.

 

 

Tenslotte:

Wij danken alle sponsors die het mogelijk maken om deze reizen te doen, u die ons financieel steunt en ook u die ons steunt met goederen.

In het bijzonder willen wij dank brengen aan fa. de Koning die de bussen aan ons verhuurt, fa. Witte-de Witte  en fa. de Pee voor het mogen gebruiken van hun aanhangwagens.

 

 

 

Balans per 31 december 2018

 

 

 

Debet

 

 

Credit

 

 

 

Saldo per 01-01-2018

€ 22.728,35

Transportkosten reis april/ okt. Auto's

€ 2.821,23

 

 

Benzine, tol ed. 1350,34 + 634,16

€ 1.984,50

 

Giften van particulieren €11.804 +€263,50 kas

€ 12.067,50

Stichtingskosten

€ 457,50

 

Opbrengst collecten, zendingscom.e.d

€ 2.647,32

Diverse projecten

€ 9.743,00

 

Rente

€ 17,64

Happen/Trappen -sanatorium

€ 1.000,00

 

Verkoping en bazaar

€ 521,12

mondkapjes  - sanatorium

€ 1.397,97

 

Invalidenproject

€ 980,00

Thuiskomst

€ 1.320,00

 

Thuiskomst 

€ 1.390,00

Invalidenproject

€ 1.200,00

 

Retour geld reis eigenbijdrage (extra €55,96)

€ 919,70

Eigen onkosten reis

€ 863,74

 

Retour geld reis tol e.d.

€ 94,86

Evangelisatiemateriaal

€ 500,00

 

Happen en Trappen

€ 1.062,50

Nieuwsbrieven+postzegels

€ 327,39

 

Oliebollen €122 +€686,80

€ 808,80

Diversen uitgaven voor reizen

€ 694,44

 

 

 

 

 

 

Saldo 31-12-2018

€ 20.928,02

 

 

 

€ 43.237,79

€ 43.237,79

Capelle aan den IJssel 10-01-2018

 

Namens het bestuur van Stichting Tsjerkind

 

L. Sprong, voorzitter

 

D.A. Plandsoen, secretaris

 

Mw. J Bouman- van Cappellen, penningmeester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaarverslag 2020_1.pdf

Jaarverslag 2019

 

  Bestuur:         Voorzitter:                  L. Sprong                                                           Capelle aan den IJssel

                      Secretaris:                 D.A. Plandsoen                                                  Capelle aan den IJssel

                      Penningmeester:     J.T. Bouman-van Cappellen                                  Capelle aan den IJssel

                      Leden:                       J.M. Plandsoen-van den Heuvel                          Capelle aan den IJssel

                                                      M.C. Sprong-Spits                                              Capelle aan den IJssel

                                                      J.J. v. Vliet                                                         Piershil

                                                      W.J. Visser                                                        Goudswaard

                                                      A.J. van Leeuwen                                               Capelle aan den IJssel

                                                         F. Prins-Weggemans                                          Capelle aan den IJssel   

                                                        K. Bouman sinds sept 2017                                   Capelle aan den IJssel 

                                                         J.M.T. v. Leeuwen-Berendsen (sept.2018)    Capelle aan den IJssel

Activiteiten:

De activiteiten van de Stichting bestaan voornamelijk uit het verzamelen van goederen (kleding, linnengoed en medische hulpmiddelen) die door donateurs, kerkelijke gemeenschappen en anderen die zich met ons werk verbonden voelen ter beschikking worden gesteld.

Een andere activiteit is het werven van gelden. Dit geschiedt door het werven van donateurs en door verkoop van gemaakte artikelen op de Bazaar van onze kerk in Capelle aan den IJssel en met open monumentendag. Soms ook in andere plaatsen bv. Piershil. Daarnaast is er  dit jaar een actie gehouden om voedselpakketten te kunnen maken voor grote gezinnen en/of personen met een medische beperking. De actie heet: "Happen en Trappen”. De actie is ook dit jaar weer zeer enthousiast ontvangen in onze gemeente en bracht een mooi bedrag op. 

 

Opslag:

De goederen die wij ontvangen en/of halen worden gesorteerd in onze opslagplaats.

Voor elke reis worden de goederen in 3 of 4 sessies per reis gesorteerd en verzendklaar gemaakt.

Deze opslagplaats is ons kosteloos ter beschikking gesteld. De man waarvan we deze opslagruimte mogen gebruiken is het afgelopen jaar moeilijker ter been geworden. Hij heeft ons te kennen gegeven om uit te zien naar een vervangende ruimte. Aan het einde van het jaar hebben we de afspraak kunnen maken dat we, als dhr. Slob ermee stopt, wij tijdig bericht van hem ontvangen. We kunnen de ruimte dus nog even gebruiken. We zijn dan ook dringend op zoek naar een ruimte om onze goederen te kunnen opslaan en te sorteren.

 

Bezoldiging:

Het bestuur en de leden doen hun werk op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen vergoeding. De humanitaire reizen worden gedaan in een combinatie van bestuursleden en leden. Zij betalen zelf de overnachtingen en maaltijden naar en van Wit-Rusland.  De reizen die we naar Belarus maken, kunnen alleen gedaan worden dankzij de donaties van onze donateurs, door  bijzondere bijdragen van particulieren en door giften vanuit kerken. We ontvangen geen overheidssubsidie.

In Wit-Rusland hebben wij een vast logeeradres waar we mogen overnachten. (Fam. Kozel) Via de Kerk van ds. Pavel (Volkovysk) worden we met vervoer van de kerk naar onze projecten gereden. Voor de kosten die hiervoor gemaakt worden, geven we zowel aan ds. Pavel als aan dhr. Kozel een kleine vergoeding die betaald wordt door de Stichting.

 

De Stichting is het afgelopen jaar vijfmaal bij elkaar geweest voor een vergadering.

In deze vergaderingen zijn voornamelijk de bespreking van de reizen en de financiële zaken behandeld. De laatste vergadering in oktober 2019 en was een evaluatievergadering van de oktoberreis. Van elke vergadering is een verslag gemaakt.

 

 

Reizen:

In het jaar 2019 hebben we twee humanitaire transporten gemaakt naar Wit-Rusland.

(In mei en in oktober)

De reizen worden uitgevoerd met twee bestelbussen met aanhangers. Ook dit jaar hebben we aanhangers gekregen om te gebruiken voor onze transporten en wel door Fa. de Pee uit Ouderkerk a/d IJssel en fa. Witte de Witte uit Capelle aan den IJssel

Het huren van de bestelbussen wordt voor een deel gesponsord door fa. de Koning (Volkswagendealer) en het andere gedeelte betaald door de Stichting.

 

April 2019

 

Met deze reis zijn meegegaan: Daan en Hannie Plandsoen en Pim Visser en Koos Bouman.

Koos ging deze reis voor de eerst mee.

In Dvorets en omgeving hebben we zoals elke reis voedselpakketten gemaakt en rondgebracht. In Dvorets was er helaas geen mogelijkheid om ruimte voor een speciale samenkomst te organiseren. Wel hebben we aan alle mensen die een voedselpakket hebben ontvangen een evangelisatieblad kunnen geven. In Dvorets zijn we ook verder in contact gekomen met de leiding van de basisschool, zodat we toch nog sportkleding konden afgeven. Van beide reizen zijn nieuwsbrieven gemaakt die verzonden zijn aan onze donateurs.

Daarnaast zijn zij uitgedeeld in de diverse kerken waar onze Stichting wordt gesteund.

Ook zijn de nieuwsbrieven te lezen op de website van de Stichting. (Www.tsjerkind.com)

 

Projecten in Volkovysk.

Sanatorium: (jongeren met bot-tbc) hier worden per jaar ongeveer 1200 jongeren verzorgd in de leeftijd van 3 tot 18 jaar (iedere maand wisselt de groep van 100 kinderen).

Protalinka:

Dit is een kleuterschool voor kinderen met lichamelijke en/of geestelijke beperking. Hier zijn ongeveer 30 kinderen.

Revalidatiecentrum:

 Hier komen jongeren met een beperking om te revalideren en oefeningen te doen voor een aantal uren per dag. Van hieruit worden, door een kleine groep sociale werkers, ook kinderen thuis bezocht om te zien wat het resultaat is van behandeling en in hoeverre de thuissituatie gehandhaafd kan blijven.

 

Als de kinderen jarig zijn krijgen zij bezoek en een klein presentje van een medewerkster (dankzij de stichting Tsjerkind) Deze groep vrouwen werkt onder de naam Aridi. Zij bezoeken op jaarbasis ongeveer 200 kinderen. Sinds april 2014 is Aridieen zelfstandige onderneming geworden.

Jongerensoos:

Hier komen jongeren in de leeftijd van 18 – 30 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking een dagdeel bij elkaar. Er komen 18 jongeren per dagdeel en er zijn 10 dagdelen. Voor deze jongeren is in samenwerking met ds. Pavel Schliginsky en de Stichting Tsjerkind een invaliden bus aangeschaft om de jongeren van en naar de soos te kunnen brengen.

Dispancer (tbc-kliniek):

Hier worden voornamelijk volwassenen verpleegd. Er zijn hier ook verschillende personen met open tbc. Deze personen worden door de Stichting voor een gedeelte ondersteund. Onder andere in de vorm van een presentje met de kerst, dat weer verzorgd wordt door de kerk van ds. Schliginsky. Van een sponsor ontvangen wij mondkapjes voor het personeel van de kliniek. Aan het eind van het jaar is deze kliniek door de gemeente opgeheven.

Project Thuiskomst:

Jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen verblijven worden met behulp van de kerk van ds. Pavel Schliginsky en de plaatselijke overheid bij gezinnen thuis geplaatst. In Nederland wordt voor deze kinderen een ‘sponsorouder’ gezocht die een kleine bijdrage betaalt voor het levensonderhoud van het kind.

We hebben nu een veertiental sponsorkinderen. Zij worden Iedere reis bezocht.

De adoptieouders ontvangen een bedrag zolang de jongeren nog op school gaan of studeren. Zodra de jongeren op eigen benen kunnen staan stopt de sponsoring.

In Volkovysk worden de meegebrachte goederen via de Kerk van ds. Pavel verdeeld onder de arme gezinnen.

In de voorjaars reis is steeds een bedrag gereserveerd voor de zomerkampen die een evangelisch karakter hebben. Er zijn 3 kampen. Eén voor kinderen van 6-12 jaar. Eén voor jongeren van 13-18 jaar en één voor invalide kinderen. Dit jaar zijn deze kampen gehouden bij de kerk. De activiteiten waren in een tent die samen met de Stichting is aangeschaft voor dit doeleinde. In de kerk van Artsiouk is één kamp voor kinderen van 6-12 jaar.

Met de najaar reis reserveren we een bedrag voor de Kerst. De jongeren van de kerk gaan helpen, zingen en evangeliseren in de boven genoemde instanties. Hierbij worden kleine presentjes gegeven.

Vanuit de kerk van pastor Pavel is er een invalidenprojectopgestart. Dit houdt in dat vanuit de kerk invaliden met een bus worden opgehaald en bij de kerk gebracht. Vanuit de kerk wordt er een programma gemaakt met en voor deze jongeren. Tevens ontvangen zij een maaltijd. Daarnaast is er een groep vrijwilligers die met de invaliden allerlei kleine versieringen maken. De invaliden maken deze artikelen (poppen, strikjes, armbandjes, broches ect) met behulp van de vrijwilligers. Aan de Stichting is gevraagd om deze in Nederland te verkopen zodat zij als invaliden ook een bijdrage leveren aan de kosten die gemaakt worden. Aan het eind van de middag worden zij weer thuisgebracht. Zo komen zij uit hun isolement, en voelen zij zich betrokken bij de gemeenschap en voor een deel nuttig. Dit Project wordt door ons ondersteund. Voor dit project wordt de bus van de kerk van ds. Schliginsky gebruikt.

 


Projecten in DVORETS

 

In Dvorets zijn de voornaamste kontakten via dr. Regina Karakulko. Zij was tot 2015 arts in het gezondheidscentrum (ambulance). Zij blijft echter wel nauw betrokken met het Gezondheidscentrum van Dvorets. Dit jaar hebben we mee geholpen de ramen in het gezondheidscentrum te vervangen voor kunststoframen.

In overleg met dr. Karakulko en de burgemeester wordt een lijst van personen opgesteld die een voedselpakket ontvangen. Deze pakketten -130 stuks - worden gemaakt in de plaatselijke supermarkt. Daarna worden zij door ons weggebracht bij de mensen die zijn geselecteerd door dr. Karakulko en de burgemeester in Dvorets in de 10 omliggende dorpjes. In Dvorets zelf is een Gezondheidscentrum. Dit is het medisch centrum voor Dvorets en de omliggende dorpjes. Door het wegvallen van Dr. Karakulko is er een nieuwe arts gekomen die voor een periode van twee jaar hier komt werken. Daarnaast is er ook het Gezondheidscentrum in Ragotna bijgekomen. Dit is een dorpje 7 km verderop met een medisch centrum wat door het ziekenhuis in Djatlova wordt bestuurd. Het medisch centrum in Ragotna wordt beheerd door verpleegkundigen en sinds 1 september door een arts voor voorlopig een periode van één jaar. Dr. Karakulko houdt kontakten met het hoofdziekenhuis in Djatlova.

In het plaatsje Gesgaly is een bejaardenhuis, dat wij regelmatig voorzien van pampers. Aan pampers is in Wit-Rusland een groot gebrek, vooral in een bejaardenhuis. De verzorging hier is niet te vergelijken met die in ons land.

 

In 2017 hebben we hernieuwde contacten met het ziekenhuis in Djatlovo en een afdeling van Rode Kruis opgedaan. Ook hier brengen we met medewerkers van het Rode Kruis enkele voedselpakketten weg. Deze activiteiten hebben zich ook in 2019 uitgebreid. Vanuit het ziekenhuis in Djatlovo wordt het bejaardenhuis in Gesgaly elke reis voorzien van pampers die door de Stichting worden gesponsord.

 

Iedere reis bezoeken we ook een kleine huisgemeente in Novaljenja. Deze gemeente bestaat voor 95% uit vrouwen. Zij hebben vaak financiële problemen met het onderhoud van de huisgemeente (bv. bij het vervangen van de verwarmingsketel). Hiervoor geven we een kleine bijdrage. De pastor (Alexander) heeft twee gemeenten. Eén in Djatlovo en de tweede in Novaljenja. Ook met pastor Alexander is de afspraak gemaakt dat in Novaljenja een aantal dozen met kleding zal worden verzorgd.  Deze worden door pastor Pavel Schliginsky vanuit Volkovysk gebracht, nadat de goederen zijn vrijgegeven.

 

Oktoberreis 2019

In oktober  hebben we de tweede reis met humanitaire goederen gemaakt. Deze reis zijn meegegaan: Koos Bouman en Pim Visser en Daan en Hannie Plandsoen.  We kunnen niet elke reis alle projecten bezoeken. Wel worden alle projecten ieder jaar bezocht.

 

Beleidsplan

 

Hoofdlijnen beleidsplan.

 

Visie:

Het doel van de Stichting is het – vanuit de Christelijke levensovertuiging – bieden van sociale en/of praktische hulp aan de door Tsjernobyl getroffen persoenen.

 

Doel:

 De Stichting tracht  dit doel te bereiken door:

a.     Het brengen van allerhande hulpgoederen naar het getroffen gebeid in het bijzonder de Stad Volkovysk en het dorpje Djatlovo in Wit-Rusland.

b.     Het onderhouden van sociale en geestelijke contacten in Volkovysk door  het bezoeken van een Sanatorium, Revalidatiecentrum en ouders die kinderen hebben geadopteerd. Verder door het uitdelen van voedselpakketten in Dvorets bij grote gezinnen en of arme ouderen.

c.     Het, voor zover mogelijk een ziekenhuis ondersteunen door financiën beschikbaar te stellen voor incontinentiemateriaal voor bejaarden

 

Vermogen:

Het vermogen van de Stichting bestaat uit het ontvangen van donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.

De Stichting werft verder gelden door eenmaal per jaar deel te nemen aan verkoop van gemaakte artikelen die ter beschikking zijn gesteld om te verkopen op een Bazaar van de kerkelijke gemeente in Capelle aan den IJssel, het verkopen van oliebollen met oudjaar en eventuele andere spontaan ontstane acties

 

Bestuur:

1.     Het bestuur bestaat uit tenminste vier leden en vier adviseurs.

2.     De bestuursleden en adviseurs ontvangen geen vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

3.     Het bestuur komt minstens viermaal per jaar bijeen. Daarvan wordt één vergadering besteed aan het jaarverslag.

 

Projecten:

            Dit houdt het volgende in:

Tweemaal per jaar in april en/of oktober maken we een humanitair transport naar Wit-Rusland. De reizen worden georganiseerd door het bestuur en de leden van het bestuur. Zij bezoeken o.a.:

 

1.     Baptistenkerken Volkovysk Hier steunen wij de werker in het organiseren van kampen voor invaliden en jongeren in de zomermaanden.

2.     Sanatorium. Deze wordt ondersteund met te gebruiken goederen voor de jongeren die hier telkens voor een korte periode aanwezig zijn voor hun gezondheid en immuunsysteem.

3.     Het sponsoren en van gezinnen die kinderen hebben geadopteerd (Project Thuiskomst) en iedere reis worden bezocht door degenen die met het humanitaire transport naar Wit-Rusland gaan. Deze gezinnen ontvangen tevens een voedselpakket gemaakt in een plaatselijke supermarkt.

4.     Eenmaal per jaar houden zij ,voor zover nodig, contact met het lokale bestuur in Volkovysk. ( burgemeester en wethouder humanitaire zaken).

5.     Eenmaal per jaar wordt er een bezoek gebracht aan een revalidatiecentrum of bejaardenzorg.

6.     Verder worden er bezoeken gebracht bij o.a. een jongeren gehandicaptensoos, een kliniek voor personen met open TBC

7.     In Dvorets worden 130 voedselpakketten gemaakt ter waarde van ongeveer € 12,=. Deze zijn bestemd voor grote gezinnen en/of bejaarden en mensen in een armoedige situatie als gevolg van de ramp van Tsjernobyl.

8.     Er wordt een bezoek gebracht in Djatlovo ten behoeve van het plaatselijke ziekenhuis waar we een geldelijke bijdrage leveren voor de aanschaf van incontinentiemateriaal.

Na iedere reis worden onze donateurs en degenen die ons goederen levert geïnformeerd over het verloop en de belevenissen van de reis door middel van een nieuwbrief die ook op de website te zien is.

 

 

 

Financiën.

Bij iedere reis wordt een begroting gemaakt voor de reis. Voor de reis moeten we volkswagenbussen huren met aanhangers om de ontvangen goederen mee te kunnen nemen. Hierdoor worden we voor een deel gesponsord door fa. de Koning in Capelle aan den IJssel. Deze verhuurt ons tegen een billijke prijs per reis twee volkswagen-Cafters(voor zover beschikbaar), Aanhanger worden ons kosteloos geleend van fa. Witte de Witte en fa de Pee.

 

Opheffing.

Bij opheffing van de Stichting zal een batig saldo worden besteed aan een ANBI met gelijksoortige integritietseisen.

 

Publicatieverplichtingen.

De stichting publiceert haar gegevens via de website en financiële verantwoording via www.stichtingtsjerkind.com  via het ANBI-portaal.  

 

 

 

 

 

 

Thuiskomst 1-1-2019 €1750 +€1520 uitgegeven €1680 

1-1-2020 €1590

inval.proj.1-1-2019 €430 +€980  uitgegeven €1100

1-1-2020 €310

 

 

Capelle aan den IJssel 10-01-2018

Namens het bestuur van Stichting Tsjerkind

L. Sprong, voorzitter

D.A. Plandsoen, secretaris

Mw. J Bouman- van Cappellen, penningmeester

 

 

 

 

Tenslotte:

Wij danken alle sponsors die het mogelijk maken om deze reizen te doen, u die ons financieel steunt en ook u die ons steunt met goederen.

In het bijzonder willen wij dank brengen aan fa. de Koning die de bussen aan ons verhuurt, fa. Witte-de Witte  en fa. de Pee voor het mogen gebruiken van hun aanhangwagens.

 

 

 

 
jaarverslag 2018.pdf 

jaarverslag2017.pdf

jaarverslag2016.pdf

 
jaarverslag2015.pdf
 

    jaarverslag2014.pdf