hoe, waarom,.wat doen wij,

Hoe en Waarom

Hoe? |Waarom? |Waarvan? 

Hoe helpen we?

Het is fantastisch om mee te maken dat zoveel uiteenlopende goederen geschonken worden en zoveel giften gegeven worden. Het is geweldig dat we elke keer dat we naar Belarus (Wit-Rusland) gaan één of twee grote volkswagenbussen mogen gebruiken tegen een geringe vergoeding; ook dat we daarbij één of twee grote aanhangwagens kunnen lenen! Zo gaan we dan elk halfjaar, in het voorjaar en in het najaar, met een hulpgoederentransport naar Belarus. In het verleden hebben we zelfs grote spullen vervoert zoals operatielampen, onderzoektafels o.d. door het ziekenhuis in Capelle geschonken,met een truck met trailer die ons ter beschikking werd gesteld. We brengen dus de goederen zelf op hun bestemming. Daar gaan ze in opslag tot de Douane ze vrijgeeft en dan zorgen dokter Regina en dominee Pavel, ieder in de eigen plaats, zeer nauwgezet voor de verdeling van de goederen. Iedere volgende keer als we komen kunnen we dan precies nagaan waar alles is heengegaan en of alles goed gebruikt wordt.
 
Waarom doen we dit allemaal?
 
Onze stichting zet zich in voor de (ouders van) kinderen die wonen in de (buurt van) radioactief besmette gebieden van Tsjernobyl. Door ons geloof weten we dat God mensen liefheeft en ze in hun nood wil helpen. Die liefde waardoor Jezus Christus naar de aarde kwam voor álle mensen, of ze hun problemen en omstandigheden nu aan zichzelf te danken hebben of dat ze door anderen worden aangedaan. God wil andere mensen gebruiken om hulp te verlenen, of het nu ver weg is of dichtbij. Daarom is de grondslag van onze stichting onze overtuiging van de Bijbelse opdracht tot naastenliefde.
 

Waarvan doen we dit allemaal?

We bestaan van uw bewogenheid! Mensen die ontroerd zijn door die onmenselijke situatie en medelijden hebben met die kinderen en hun gezinnen in nood en daardoor en vanwaaruit zij ons financieel steunen. Hoofdzakelijk gebruiken wij de giften om levensmiddelen en andere belangrijke zaken te kopen. Verder bestaan de onkosten uit transportkosten, met name de brandstof voor het vervoer.